„Саут Бийч“ хотел Царево 8260, Къмпинг „Нестинарка“
info@southbeachhotel-bg.com +359 878 963 914

Лични данни

Политика на хотел Саут Бийч за защита на личните данни

 Фирма Хепи Тур 3 ЕООД със седалище и адрес на управление обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков“ №7, с ЕИК 205347989, регистрирано по ЗЗДС с BG205347989, Адрес за контакт – обл. Бургас, общ. Царево, гр. Царево, ул. „Михаил Герджиков“ №7, и Електронна поща: tsarevosouthbeach@gmail.com е наемател на хотел „Саут Бийч” .

В качеството си на администратор на лични данни фирмата, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочетете внимателно Политиката на Хотел Саут Бийч за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.


Предоставянето на лични данни при регистрацията в хотела е на основание Закона за туризма и е напълно доброволно.

Важно е да Ви информираме, че:

Услугите предлагани от Хотел Саут Бийч са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от Хотел Саут Бийч на непълнолетни лица без придружител.
Хотел Саут Бийч се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
Хотел Саут Бийч не събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
Попълвайки заявка за оферта/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, ние приемаме, че Вие изрично се съгласявате Хотел Саут Бийч като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

         Защо събираме данните Ви?
         Използвайки нашият уеб сайт, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н., се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies). Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

         Какви лични данни обработваме и от кого?

         Посетители на сайта собственост на хотел Саут Бийч
Посетител е всяко лице заредило сайта на Хотел Саут Бийч в уеб браузъра си.

         Категории лични данни събирани от хотел Саут Бийч, цел на обработването и срок на съхранение:
Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта собственост на Хотел Саут Бийч. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

         Потребители попълващи заявка или запитване за резервация

Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга. Маркетингови цели.
Срок на съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Информирано съгласие. Легитимен интерес.

         Клиенти на Хотел Саут Бийч, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
Цели на обработването: Сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги, както и хотелско настаняване. Включване в програма за лоялни клиенти.
Срок за съхранение:  10 години
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор; Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие. Легитимен интерес.

Кой друг може да получи данните Ви?

Хотел Саут Бийч при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
– има изрично съгласие от ваша страна;
– има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
– Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и Хотел Саут Бийч – хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. Хотел Саут Бийч извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз.

         Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: tsarevosoutbeach@gmail.com

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
Хотел Саут Бийч не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашия сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от Хотел Саут Бийч. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на Хотел Саут Бийч.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта https://southbeach.bg

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

         Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Политика за употреба на бисквитки

 

Какво представлява бисквитката (cookie)?
Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живот“ на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?
Сайта на Хотел Саут Бийч използват следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

  • Сигурност и идентифициране – Употребяват се за улесняване потребителите на онлайн резервационната система на хотел Саут Бийч. Този вид бисквитки се създава при влизане на потребителя в неговия профил. Целта им е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него. Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни
  • Посещаемост на сайта – Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите продукти и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта
  • Предпочитани настройки – Тук спадат бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта
  • Потребителско поведение – Тази категория бисквитки съхранява информация за направените от Вас решения като потребител. Те включват запазване на стойности при попълване на анкети и история на Вашите предпочитания и заявки спрямо предлаганите от нас продукти и услуги. Така се избягва необходимостта от повторно въвеждане на данни и селекции с цел Ваше улеснение.
  • Маркетинг и реклама – Тези бисквитки правят възможно персонализирането на рекламните послания на сайта, както и измерването ефективността на рекламите и промоционалните кампании. Те често се поставят от външни рекламни мрежи при предварително утвърдени условия. Рекламните бисквитки служат за съобразяването на реклами и маркетингови кампании с Вашите предпочитания. Те спомагат за това, да виждате само послания, които наистина ви интересуват, както и да не попадате на една и съща реклама всеки път, когато посетите сайта ни
  • Деактивиране на бисквитки – Ако не желаете да приемате бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на използвания от Вас браузър. За повече информация, посетете официалния сайт на производителя на вашия браузер. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ може да доведе до нарушения във функционалността на сайта и до спиране работата на онлайн резервационната система на хотел Саут Бийч.

 

.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

„Хепи Тур 3” ЕООД

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………………………, ЕГН ……………………………

адрес: гр. (с.)……………………………………, община …………………………………………..

ул. № …………………………………………………………..……………., бл. … , ет. … , ап. …

Уважаеми господин управител,

На основание чл. 17 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, оттеглям своето съгласие относно правото на обработване на лични ми данните съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламента, като за целта моля да бъдат заличени всички мои лични данни с които разполагате.

Моля, информацията относно заличаването на личните ми данни да ми бъде предоставена в следната форма:

на адрес ……………………………………………………….…………………………

на електронна поща ………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………..…….

Телефон: ……………………………………………….

Дата ………………………. г.                     С УВАЖЕНИЕ:

гр. ……………………………                                                   /подпис/